Leerkrachten

Op onze school werken 6 leerkrachten (inclusief 1 directeur) 1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Mocht een leerkracht ziek worden, of verlof hebben dan proberen we de vervanging te regelen met een invaller of een teamlid. Wanneer een groep wordt waargenomen dan ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op deze manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Het vinden van vervangers in het basisonderwijs is een toenemend probleem. In noodsituaties handelen wij volgens een stappenplan zoals beschreven in een protocol. Dit Protocol Vervanging bij ziekte, ligt op school ter inzage.