Leerkrachten

Op onze school werken 5 leerkrachten, 1 directeur,  1 algemeen schoolmedewerker, 3 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 2 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, dan doen wij er alles aan om een vervanger te vinden. Maar het lerarentekort is een aanhoudend probleem. Mocht het niet lukken om een vervanger te vinden, dan hanteren de Leerplein055 scholen de volgende uitgangspunten:

  • Ouders van de groep waarvoor geen vervanger beschikbaar is, krijgen het verzoek hun kind thuis te houden. Is een kind toch naar school gekomen? We zorgen dan dat uw kind wordt opgevangen. Uw kind krijgt deze dag echter niet het onderwijs wat u normaal gesproken mag verwachten.
   Het verdelen van kinderen over andere groepen wordt maximaal één dag gedaan om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en veiligheid van alle kinderen in de school.
  • Directeuren informeren ouders zo snel mogelijk of kinderen één of meerdere dagen geen school hebben en houden ouders elke dag op de hoogte.
  • De directeuren van Leerplein055-scholen vragen ouders om samen te werken indien uw kind op school geen onderwijs kan krijgen. Denkt u hierbij aan het opvangen van elkaars kinderen.
  • Leerplein055-scholen zijn verplicht om het bestuur te informeren als een groep naar huis moet worden gestuurd of niet naar school kan komen.