Opvang nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om maximaal 10 dagdelen te wennen (minder kan ook). Het is immers een hele stap om voor het eerst naar school te gaan! Op die manier kan uw  kind vast kennismaken met de nieuwe juf en de andere kinderen in de groep. Een aantal weken voor de 4e verjaardag neemt de groepsleerkracht contact op om de wenmomenten af te spreken. Deze data ontvangt u per mail. Voor het eerste wenmoment ontvangt uw kind een kaartje van de juf met de datum van de eerste kennismakingsdag. Vooraf heeft er een gesprek plaatsgevonden met de directeur. Bij dit intakegesprek ontvangt u alle informatie over de school. U krijgt ook een rondleiding.

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Wij worden van de vorderingen van het kind op de hoogte gebracht door middel van een overstapdossier. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden. Indien er sprake is van een doubleeradvies, dan zal dit advies bij nieuwe aanname ook uitgevoerd worden.