Ouderportaal

Door het gebruik van Ouderportaal van Parnassys hopen wij de ouderbetrokkenheid te vergroten en de ouders meer inzicht te geven in de gegevens van hun kind(eren). Via internet en een beveiligde website kunnen ouders namelijk thuis de gegevens van hun kind(eren) inzien. Als ouder kunt u inloggen in het ouderportaal. U krijgt per mail een eigen gebruikersnaam en wachtwoord zodat u  het dossier van uw kind (eren) kunt inzien.

Leerlinggegevens, Cito resultaten en verslagen van gesprekken, het is allemaal snel inzichtelijk. Ouders kunnen de gegevens van hun kind(eren), zoals adresgegevens, telefoonnummers en bereikbaarheid van de ouders, zelf up to date houden.