Gezonde school

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Onze school is in het bezit van maar liefst drie themacertificaten: ‘Bewegen & Sport’, ‘Relaties & Seksualiteit’, ‘Milieu & Natuur’. Meer informatie over dit keurmerk kunt u lezen op www.gezondeschool.nl

Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient de school te beschikken over diverse protocollen en beleidsstukken die de gezonde school aanpak verankeren in de school.

Lees hier ons protocol signalering grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling:
protocol signalering seksueel grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_SWV_Passend_Onderwijs_Apeldoorn_PO,_versie_20-02-2019

Om meer te lezen over ons sport- en gezondheidsbeleid kunt u hier kijken:
Beleidsplan sport versie 2019