Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief met de hoofdluispreventie. Deze groep controleert, woensdag na een vakantie, alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig later een extra controle uit. Kapsels met veel gel, vlechten e.d. bemoeilijken de controle. Wilt u hier rekening mee houden? Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiscontrole op school is extra. Indien u zelf hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind persoonlijk benaderd. Ook de overige kinderen krijgen een mail, zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Dinie Bouwman.