Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen.

Op het groene calamiteitenformulier geven ouders toestemming voor het maken van  foto’s door de schoolfotograaf.