Schoolreisjes

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan eenmaal per jaar op schoolreis. De kosten zijn voor rekening van de ouders. Wij gaan er van uit dat alle kinderen meegaan. Daarnaast maken de leerlingen van groep 1 t/m 8 een paar keer per jaar, diverse excursies, bijvoorbeeld naar  Coda, theater, museum etc. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Voor begeleiding en eventueel vervoer wordt een beroep gedaan op ouders.

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Zij gaan met de fiets en er wordt meestal in een kampeerboerderij overnacht. Tijdens dit schoolkamp worden educatieve en recreatieve uitstapjes gemaakt naar, bijvoorbeeld een museum of zwembad. De kosten voor dit kamp bedragen ongeveer 80 euro. Het is de bedoeling dat alle kinderen meegaan. Indien dit niet mogelijk is wilt u dan contact opnemen met de directeur.