Verjaardagen

Als een kind jarig is wordt het natuurlijk in het zonnetje gezet. Omdat er tijdens de coronacrisis niet getrakteerd mag worden, hebben wij de ‘Keuzetaart‘ ingevoerd. Alle klassen hebben samen met de kinderen een eigen taart samengesteld. De jarige mag kiezen uit een aantal activiteiten i.p.v. trakteren. Door de goede ervaring gaan wij hier na de zomervakantie mee door. De MR staat achter deze pilot die mooi aansluit bij ons profiel ‘gezonde school’. Zo verminderen we het consumeren van zoetigheid weer een beetje. Uitzonderingen blijven: schoolreisjes, kamp, feesten (Kerst, Sint, Leerkrachtendag, Pasen en Oranjefeest), geboorte en afscheid (groep 8 en pannenkoekenlunch).

Bij de kleuters wordt er rond 8.30 uur een feestje gevierd waarbij de ouders, in overleg met de groepsleerkracht, aanwezig mogen zijn. Het is verstandig om hier pas mee te beginnen als het kind 5 jaar wordt. Voor 4 jarigen is het vaak te veel van het goede.

De verjaardagen van alle leerkrachten en ondersteunend personeel worden op één dag gevierd.