Verjaardagen

Als het kind jarig is mag het natuurlijk trakteren. In groep 1 en 2 is het de gewoonte om meteen aan het begin van de ochtend, het kind in het zonnetje te zetten. De ouders van de jarige kleuter mogen in overleg met de groepsleerkracht hierbij aanwezig zijn en eventueel opnames maken. Het is verstandig hiermee pas te beginnen als het kind 5 jaar wordt. Voor kinderen die 4 jaar worden is het vaak allemaal iets te veel van het goede. In de andere groepen wordt er meestal voor de pauze gezongen en getrakteerd. Het kind mag in de pauze de andere leerkrachten trakteren. Wij adviseren een gezonde traktatie! Op internet vindt u leuke en gezonde traktatie-ideetjes.

De verjaardagen van alle leerkrachten en ondersteunend personeel worden op één dag gevierd.