Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Door middel van nascholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

  • Interne Begeleiding  door Cindy Veth
  • ICT/website door Grada van Duyn
  • Sport- en rekencoördinator door Marvin van Veldhuizen
  • Techniek door Leon Timmer
  • PR door Sigrid Klaassen en Janny de Jongh
  • Bedrijfshulpverlening door Dinie Bouwman, Leon Timmer, Sigrid Klaassen, Hannie Brouwer en Marvin van Veldhuizen
  • Kunst en Cultuur door Rita van Eysden
  • Vertrouwenspersoon* seksuele intimidatie en klachtenregeling Cindy Veth
  • Schoolmelk door Dinie Bouwman
  • Hoofdluis door Dinie Bouwman.

*Vertrouwenspersoon op obs Oosterhuizen
Op woensdag is er van 11.45 – 12.45 uur een spreekuur voor kinderen bij de vertrouwenspersoon Cindy Veth in haar kantoor. Hier kunnen eventuele vragen, klachten of problemen bespreekbaar worden gemaakt.