Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Door middel van nascholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

* Kinderspreekuur

Op maandagmiddag is er van 14.00 uur – 15.00 uur een spreekuur voor kinderen bij de vertrouwenspersoon in haar kantoor. Hier kunnen eventuele vragen, klachten of problemen bespreekbaar worden gemaakt.