Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst, Dinie Bouwman.

Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilen en zeilen van de school op huishoudelijk gebied.  Ook onderhoudt zij contacten met leveranciers en verricht allerlei hand- en spandiensten als kopiëren e.d. Bovendien assisteert ze bij onderwijsondersteunende en administratieve taken en is veiligheidscoördinator en BHV’er.