Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst.

Zij is de contactpersoon voor de schoolmelk en de hoofdluiscontrole. Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilen en zeilen van de school op huishoudelijk gebied. Ze assisteert bij onderwijsondersteunende en administratieve taken.
Daarnaast onderhoudt zij contacten met leveranciers en verricht ze allerlei hand- en spandiensten als kopiëren e.d.