Overige mensen in de school

Op onze school zijn twee leerkrachten werkzaam die godsdienstonderwijs geven en een leerkracht die humanistisch vormings onderwijs geeft. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door deskundigen van buiten de school zoals bijvoorbeeld medewerkers van het Rode Kruis of bureau HALT.