Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Ook zij kunnen binnen de school actief zijn en een belangrijke bijdrage leveren. Wij stellen het op prijs dat u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad of helpen bij: allerlei (sport)activiteiten, excursies, klussen, schoonmaken, vervoer, hoofdluiscontrole enzovoort.

Veel activiteiten zijn alleen maar mogelijk wanneer er voldoende hulp is. Als assistentie gevraagd wordt, kunt u zich opgeven. Daarnaast kunnen leerkrachten een vaste klassenouder vragen om te ondersteunen bij organisatorische zaken. De namen van de klassenouders worden via een nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt.