Computers en digitale schoolborden (ICT)

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers

Binnen ons onderwijs is de computer niet meer weg te denken. U komt ze overal in de school tegen. In 2019 zijn alle computers vervangen door nieuwe.

De leerlingen van groep 1 en 2 leren op een speelse, maar gestructureerde wijze omgaan met de computer, waarbij computervaardigheden en kennis worden ontwikkeld. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is de computer een aanvulling op de lessen. Er zijn ook speciale programma’s om extra hulp te bieden aan de individuele leerling.

In groepen 5/6 en 7/8 wordt gewerkt met Snappet. Dit zijn tablets die i.p.v. werkboekjes worden ingezet voor de verwerking van o.a. de lessen rekenen/wiskunde en taal/spelling. De leerkracht blijft de instructie geven.

De uitwerking van het ICT beleidsplan zorgt voor verdere integratie van het computergebruik in de onderwijspraktijk. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de computers en het surfen op internet.

Digitale schoolborden

Alle groepen werken sinds mei 2018 met een touchscreen.