Visie

Wij streven ernaar de leerlingen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij, maar het is zeer belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. Slechts dan kan het komen tot een optimale ontwikkeling van:

•      de mogelijkheden tot kennisontwikkeling;

•      de sociaal-emotionele vaardigheden;

•      het zelfstandig kunnen werken;

•      het positief kritisch kunnen denken en handelen;

•      het plannen van werkzaamheden;

•      sportiviteit en creativiteit.