Visie

Ieder kind leert op eigen wijze, heeft persoonlijke kwaliteiten, heeft eigen interesses en een eigen kijk op de wereld. Alle kinderen worden geaccepteerd, gerespecteerd en gestimuleerd.
In een veilige en rijke leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd om zichzelf en de wereld om zich heen te onderzoeken. Om antwoorden te vinden op leer- en ontwikkelvragen.
Hierbij wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Samen werken en samen spelen vergroot het zelfbeeld en het belang van de ander.