Jaarverslag

Het jaarverslag, ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2018-2019 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn moet nog in de MR besproken worden. Daarna zal het hier via een link te lezen zijn.