Ontruimings- en calamiteitenplan

Wij hebben een ontruimings- en calamiteitenplan voor het geval er zich een ramp voordoet. Er zijn twee scenario’s, één waarbij de situatie buiten gevaarlijk is en één waarbij de situatie binnen gevaarlijk is. Er worden jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden.