Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar werken we met 4 actiegroepen. Bij elke actiegroep staat een voorbeeld:

Actiegroep taal:
. implementatie nieuwe taalmethode

Actiegroep rijke leeromgeving
. eigenaarschap en betrokkenheid van kinderen vergroten

Didactisch handelen:
. zicht op ontwikkeling
. Edi

Actiegroep meer/hoogbegaafdheid