Dit jaar onder de aandacht

 

Lezen (implementatie nieuwe lees- en schrijfmethode)

 

Taal (a-spelling, b-woordenschat, c- interpunctie)

 

Rekenen/ Wiskunde (Schoolontwikkelplan 2.0, orthotheek, leerlijn automatiseren, reken strategieën en didactisch handelen)

 

Gezond School (verlenging themacertificaten en voedingsafspraken)

 

IB (orthotheek, ondersteuningsplan, analyseren van de opbrengsten, planmatigheid van de zorg)

 

Bekwaamheidskompas ‘Meesterlijk Bekwaam’ (klassenobservaties)

 

ICT (vervanging hardware, beleidsplan, schoolportaal)