Dit jaar onder de aandacht

  • Lezen (voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen)
  • Didactisch handelen (Effectieve Directe Instructie)
  • Rekenen / wiskunde
  • Natuur & techniek (invoering nieuwe methode Blink Wereld Natuur & techniek)
  • IB (orthotheek, ondersteuningsplan, zich op ontwikkeling, planmatigheid van de zorg)
  • ICT (vervanging hardware) ouder-app en snappet