Dit jaar onder de aandacht

. Borgen
. Taal/ Lezen
. Zicht op ontwikkeling
. Didactisch Handelen
. Rekenen
. Sociaal emotionele ontwikkeling