Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar werken we met 4 actiegroepen. Bij elke actiegroep staat een voorbeeld:

Actiegroep rekenen:
. implementatie nieuwe rekenmethode

Actiegroep sociaal-emotioneel:
. implementatie kwink

Actiegroep rijke leeromgeving
. eigenaarschap van kinderen vergroten

Didactisch handelen:
. zicht op ontwikkeling