De rapporten

De school kent voor de groepen 1 t/m 8 twee schriftelijke rapportagemomenten, namelijk in februari en in de laatste 2 schoolweken. Alle kinderen krijgen dan een rapport mee naar huis. Rond oktober / november en april zijn de oudergesprekken, waarin u de vorderingen van uw kind met de leerkracht kunt bespreken. Daarnaast kunnen op verzoek van u of de leerkracht facultatieve oudergesprekken worden gehouden. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook welkom bij al deze gesprekken. Wij praten namelijk liever met het kind dan over het kind.

In verband met de procedure rond de keuze van een school voor vervolgonderwijs zijn er voor de ouders van de leerlingen van groep 8 in januari oudergesprekken.