Humanistische Vorming Onderwijs / Godsdienst – levensbeschouwelijk onderwijs

Wij streven er jaarlijks naar de leerlingen vanaf groep 3 de mogelijkheid te bieden tot het volgen van godsdienstvormend onderwijs (GVO) of Humanistisch vormend onderwijs (HVO), omdat wij denken dat deze lessen bijdragen tot de algemene ontwikkeling van het kind. Deze lessen zijn niet wettelijk verplicht. Het is wel zo dat een gekozen richting voor een heel schooljaar van kracht blijft.  De Godsdienstlessen worden wekelijks gegeven door een vakleerkrachten van de Protestantse kerk Nederland.  De lessen worden door de leerkracht zelf samengesteld en er is samenwerking tussen de GVO en HVO docenten bijvoorbeeld rondom de hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen. Bijbelverhalen staan centraal in de les, waarmee in gesprek en verwerking verbinding gezocht wordt met de belevingswereld van het kind.

Door de groepsleerkrachten worden in het kader van het vak geestelijke stromingen onderwerpen als humanisme, christendom, islam en boeddhisme behandeld. Op die manier proberen wij bij te dragen aan tolerantie en respect jegens andersdenkenden.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde richting kan het zijn dat een richting uit het aanbod komt te vervallen.