Huiswerk

Vanaf groep 3 worden kinderen vertrouwd gemaakt met huiswerk. Huiswerk wordt meegegeven als een kind dat graag wil of als het extra oefening nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het oefenen voor het lezen . In groep 4 volgt een uitbreiding met een spreekbeurt en een nieuws- en boekbespreking en huiswerk bij het leren van de tafels. Vanaf groep 5 komt daar aardrijkskunde en geschiedenis bij en in groep 6 topografie.

In de groepen 7 en 8 zullen de kinderen vaker huiswerk krijgen zodat ze beter leren plannen. De overgang naar het vervolgonderwijs kan dan soepeler verlopen. Ook is het mogelijk dat kinderen opdrachten die op school niet afgemaakt zijn als huiswerk meekrijgen.

Jaarlijks wordt er op de informatieavond duidelijk het huiswerk per groep aangegeven en het gebruik van een agenda besproken.