Ouderbijdrage

In het najaar vragen ouderraadsleden een vrijwillige ouderbijdrage voor het bekostigen van bijzondere activiteiten, festiviteiten en cadeaus voor de kinderen. Het adviesbedrag bedraagt 30 euro. Als blijk van waardering ontvangen de ‘gevers’ met Kerst een door de kinderen gemaakte attentie.

Om een indicatie te geven welke activiteiten de ouderraad van uw bijdrage bekostigt, volgt hieronder een opsomming:

Sinterklaas
Presentje voor alle kinderen in hun vak
Het Sinterklaasfeest
Cadeautjes voor groep 1 t/m 4

Kerst
Het Kerstfeest
Kerstattentie voor donateurs en relaties
De kerstversieringen en kerstbomen

Pasen
Paaseieren
Versieringen voor de palmpaasstok voor groep 1 t/m 4

EHBO
Attentie voor instructeur en deelnemers

Oranjefeest inclusief picknick
Het feest met de gehele dag versnaperingen

Afscheid groep 8

Laatste schooldag
IJs voor alle kinderen

Sportactiviteiten
Versnaperingen en drinken /  Bijdrage Sportweek
Sportkleding

Geboorte en ziekte
Attentie voor de betrokkene

Schoolreisjes / kamp
Eventuele bijdrage
Busvervoer (o.v.)
Kamp barbecue

Extra’s
Aankleding klas/school

Stichting Leergeld

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur. Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 085-0471774.