Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes.
Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.

Website stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

  • die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst
  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau (vanaf 1 januari 2018:
    € 1.131,-) voor alleenstaande ouders en (€ 1.616),- voor twee-oudergezinnen. Bent u woonachtig in de gemeente Voorst dan komt u in aanmerking met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau.

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • (een deel van) de ouderbijdrage het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs;
  • bij het voortgezet onderwijs vragen we een deel kwijtschelding aan van de schoolrekening en betalen we ook een deel van de overige kosten bv excursies;
  • vanaf 8 jaar een tweedehands fiets;
  • vanaf 10 jaar een tweedehands laptop;
  • de contributie voor een sportclub, muziekles, dansles, scouting etc.;
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Afspraak maken of meer informatie

Stichting Leergeld is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur- 17.00 uur op telefoonnummer: 085 047 17 74 (lokaal tarief) 

Spreekuur

Daarnaast houdt stichting Leergeld elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 inloopspreekuur in het museum van Coda aan de Vossemanstraat 299 te Apeldoorn. U kunt zich in het Coda Museum melden bij de balie. U wordt in het leescafé door een van de medewerkers opgehaald.

In de schoolvakanties is Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst  gesloten.