Contactmomenten

Informatieavondenseptember 2019
Open dag9 oktober 2019 en 8 april 2020
Oudergesprekkenokt./nov. ’19 en mrt. /apr. ’20
Adviseringsgesprekken gr.8januari 2020
Rapportfebruari en juli 2020
Fact. oudergesprekken *januari/februari en juni 2020

Zie de ‘volledige agenda’ op de website. Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. * Facultatieve oudergesprekken, zijn gesprekken die plaatsvinden op verzoek van u of de leerkracht. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd gesprekken naar behoefte mogelijk.