Contactmomenten

Informatieavondenseptember 2017
Open dag11 oktober 2017 en 11 april 2018
Oudergesprekkennovember 2017 en april 2018
Adviseringsgesprekken gr.8januari 2018
Rapportfebruari en juli 2018
Fact. oudergesprekken *januari/februari en juni 2018

Zie de ‘volledige agenda’ op de website. Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. * Facultatieve oudergesprekken, zijn gesprekken die plaatsvinden op verzoek van u of de leerkracht. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd gesprekken naar behoefte mogelijk.