Contactmomenten

Informatieavondenseptember 2018
Open dag10 oktober 2018 en 10 april 2019
Oudergesprekkenokt./nov. ’18 en april ’19
Adviseringsgesprekken gr.8januari 2019
Rapportfebruari en juli 2019
Fact. oudergesprekken *januari/februari en juni 2019

Zie de ‘volledige agenda’ op de website. Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. * Facultatieve oudergesprekken, zijn gesprekken die plaatsvinden op verzoek van u of de leerkracht. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd gesprekken naar behoefte mogelijk.