Educatief partnerschap

Ouders zijn steeds meer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en ons schoolgebeuren. Ze willen hun mening geven en gehoord worden en dat is een goede ontwikkeling. De school en ouders zijn gelijkwaardige partners in de opvoeding en het onderwijs, zij het dat de eindverantwoordelijkheid van ouders en school verschillen.

Het gaat om partners (de ouders en de school) die inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben, namelijk optimale voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Samen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich afzonderlijk.

Er is daarom sprake van een wederzijdse betrokkenheid die zich kan uiten in meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Zo willen we graag talenten van ouders inzetten op school, samen overleggen wat we samen kunnen doen in het belang van ontwikkeling van uw kind, onze leerling.

Laagdrempelig, openheid, kwetsbare opstelling, openstaan voor ideeën, ouders mee laten denken over het onderwijs aan hun kinderen, leerkrachten mee laten denken over de opvoeding thuis, duidelijkheid naar ouders waarvoor we staan en bovenal ouders een kijkje nemen in onze school, de school van uw kind! Daar staan we voor en dat is mede de uitdaging voor de toekomst.