Contacten met Ouders

Op o.b.s. Oosterhuizen is het vanzelfsprekend dat ouders, leerkrachten en de directeur goed contact onderhouden. U kunt altijd even binnenlopen met een vraag. Schikt het niet dan maken we een afspraak.

Ieder jaar zijn er vaste contactmomenten zoals informatieavonden (aan het begin van het schooljaar) en oudergesprekken.

Via Parro, e-mails, brieven, nieuwsbrieven, facebook en de website wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken. Voor nieuwe ouders is er een introductieboekje ‘Goed van start op o.b.s. Oosterhuizen’ en een kennismakingsfolder.